Ep4 S1: How to be Mystic? The Science And Art Of The Saint

Ang Christian Mysticism bilang isang sining at agham ng isang santo ay hindi eksklusibo ngunit kasama sa lahat ng mga Kristiyano. Ang pagiging santo ay kinakailangan.

Christian Mysticism as an art and science of a saint is not exclusive but inclusive to all Christians. Becoming a saint is a must.

cancel