Ep1 S1 A Homily On The Good Shepherd

Si Jesucristo mismo ang mabuting Samaritano na dapat nating tularan. "Pumunta, at gawin ang pareho" sabi ng Panginoon.

Jesus Christ himself is the good Samaritan that we must emulate. "Go, and do the same" said the Lord.

cancel